Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Χρήσιμα ερωτηματολόγια για τον (κυβερνο)εκφοβισμό και όχι μόνο


  • Ένα ενδιαφέρον ερωτηματολόγιο για τον εκφοβισμό στο διαδίκτυο από το πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο:   Ερωτηματολόγιο
  • Το πρόγραμμα ΤΑΒΒΥ.Το TABBY είναι ένα ερωτηματολόγιο, στο οποίο αγόρια και κορίτσια καλούνται να δώσουν πληροφορίες για το τι γίνεται στο σχολείο όταν χρησιμοποιούν οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή, καθώς και για τον τρόπο που χρησιμοποιούν γενικότερα το Διαδίκτυο. Οι απαντήσεις που παρέχουν τα αγόρια και τα κορίτσια χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίον η συμπεριφορά τους στην πραγματική ζωή και στο Διαδίκτυο μπορεί να τους θέσει σε κίνδυνο να ασκήσουν ή να υποστούν ηλεκτρονικό εκφοβισμό. : Ερωτηματολόγιο
  • Για το θεσμό της σχολικής  διαμεσολάβησης κι όχι μόνο,  από τον Συνήγορο του παιδιού: Ο συνήγορος του παιδιού για τη σχολική βία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου