Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Πρόγραμμα της ημερίδας για τον σχολικό εκφοβισμό στο Ηράκλειο 31/10/2014

 Το πρόγραμμα  της ημερίδας της 31ης Οκτωβρίου 2014 που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο.


Σκοπός των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού», οι οποίες είναι ενταγμένες στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι η πρόληψη και η διάγνωση του φαινομένου της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού (ΣΒΕ).
Βασικοί στόχοι είναι:
α) η δημιουργία μόνιμης δομής πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ σε πανελλαδικό επίπεδο
β) η επιμόρφωση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών (οι οποίοι αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία μόνιμης δομής πρόληψης και αντιμετώπισης της ΣΒΕ)
γ) η καταγραφή, η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η αντιμετώπιση σε πρώιμο στάδιο των φαινομένων της ΣΒΕ, καθώς και


δ) η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, της οικογένειας και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου