Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

«Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού»


 Βεντήρης Παρασκευάς-Παναγιώτης του Μαρίνου, ΑΔΤ ΑΕ092441, Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, ως Πρόεδρος.
 Μερκούρης Στυλιανός του Ανδρέα, ΑΔΤ ΑΖ126800, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σπουδών
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 Παπαχρήστος Κωνσταντίνος του Λουκά, ΑΔΤ ΑΙ559398, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σπουδών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ ΑΕ045155, Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
 Τσιάντης Ιωάννης του Σεραφείμ, ΑΔΤ Χ654015, Επιστημονικός Υπεύθυνος της «Εταιρείας
Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου».
 Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου, ΑΔΤ ΑΕ029335, Πρόεδρος του Συλλόγου «Το
Χαμόγελο του Παιδιού».
 Γκιόκα Σοφία του Σωτηρίου, ΑΔΤ ΑΗ063980, Δικηγόρος-Ειδική Συνεργάτης Υφυπουργού Παιδείας
κ. Σ. Κεδίκογλου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου